construction-site-217848_960_720

Kondycja branży budowlanej w Polsce

Posted on Posted in Bizness

W ciągu ostatnich dziesięciu lat branża budowlana w Polsce przeżywała wzloty i upadki. Dynamiczny wzrost wartości rynku, który można było zaobserwować od 2006 roku, zakończył się w 2012 roku poważnym kryzysem. Dopiero w 2014 roku doszło do pewnej stabilizacji. Dotyczy to również produkcji budowlano-montażowej.

Wysoki popyt na nowe mieszkania związany m.in. z atrakcyjną ofertą kredytów hipotecznych umożliwił dynamiczny wzrost krajowego sektora budowlanego. Kolejnym impulsem, który napędził koniunkturę w budownictwie, była organizacja w Polsce Euro 2012. Napływ środków uruchomił nowe projekty budowlane dotyczące na przykład stadionów, dróg oraz infrastruktury. Jednocześnie ogromna liczba nowych kontraktów spowodowała duże wahania cen materiałów budowlanych. W tym samym czasie z powodu wzrostu cen mieszkań, obostrzeń w zakresie udzielania kredytów hipotecznych oraz trudnej sytuacji na rynku pracy znacznie spadło zainteresowanie kupnem mieszkań. Doprowadziło to do poważnego kryzysu, który odczuli również dystrybutorzy materiałów budowlanych.

Prognozy

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z różnych funduszy europejskich oraz programów Polska ma do wydania ponad 82,5 mld euro. Wartość programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” to ponad 27 mld euro, z czego znaczna część zostanie wykorzystana w drogownictwie, kolejnictwie, lotnictwie, a także budownictwie obiektów użyteczności publicznej. Z unijnymi funduszami w ramach nowej perspektywy są związane nadzieje na impuls dla budownictwa. Prognozy nadal są ostrożne, chociaż panuje umiarkowany optymizm. Jak szacuje PMR, dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce zamknie się w bieżącym roku wzrostem na poziomie 8,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2017 nieco przyhamuje i zdaniem ekspertów wyniesie 6,3 proc.

Kierunek eksport

W raporcie zwrócono uwagę, że działające w Polsce spółki budowlane w nadchodzących latach zamierzają zwiększać skalę swojej działalności zagranicznej, celem zabezpieczenia swoich interesów po 2020 r.

– Przy czym różne firmy skupiają się na różnych krajach ościennych – począwszy od krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy, poprzez Słowację i Czechy, a skończywszy na rynku niemieckim oraz skandynawskim – podano.

– Dużo rzadziej polskie firmy budowlane planują rozwój w bardziej odległych częściach Europy, a jeżeli już to raczej w ramach podwykonawstwa – podsumowano.

Źródło:

http://www.rp.pl/160419144-Kondycja-rynku-materialow-budowlanych-w-Polsce.html#ap-1

http://budownictwo.wnp.pl/rynek-budowlany-w-polsce-rosnie-szybciej-od-statystyk,271792_1_0_1.html

2016 dla wiodącego producenta kostki brukowej

Pierwsze półrocze 2016 r. dla Libetu – jednego z wiodących producentów kostki brukowej – było nieco lepsze pod względem sprzedaży od ubiegłorocznego. Słaba koniunktura w budownictwie powoduje jednak silną presję cenową.

Po pierwszym półroczu Libet miał na poziomie skonsolidowanym 130,71 mln zł przychodów wobec 127,17 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 7,18 mln zł straty netto wobec 1,42 mln zł straty przed rokiem.

Presja cenowa

Libet wskazał, że zwiększona sprzedaż determinowana była w dużej mierze wyprzedażą stanów magazynowych.

– Od początku roku obserwujemy na rynku silną presję cenową. Brakuje dużych przetargów, dlatego producenci gotowi są sprzedawać swoje towary dużo taniej, byleby tylko nie zalegały one na magazynie – skomentował Thomas Lehmann, prezes Libetu.

– Odnotowaliśmy również wzrost kosztów sprzedaży. Wynika on ze zwiększonych nakładów na rozwój sieci dystrybucji oraz inwestycji w kanały sprzedaży wysokomarżowych płyt ceramicznych. Obserwujemy jednocześnie wzrost cen usług zewnętrznych – dodał.

Libet podał, że w minionym półroczu konsekwentnie rozwijał ofertę w zakresie produktów Premium. Dodał, że wszystkie 50 nowości, zaprezentowanych w tegorocznym katalogu firmy, to produkty z tego segmentu.

Rozwój sieci

Prezes Lehmann podkreślił, że spółka obserwuje stały wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów Premium. W pierwszym półroczu odpowiadały one za 46 proc. sprzedaży ogółem.

Jak zaznaczył również, że niezmiennie koncentruje się na rozwoju sieci sprzedaży oraz dalszym rozwoju dystrybucji poprzez sieć punktów Platinium.

Libet podpisał nowe umowy dystrybucyjne z największymi odbiorcami i posiada aktualnie 82 punkty APS Platinium z ogrodami wystawowymi.

– Spółka inwestuje również w zacieśnianie relacji z wykonawcami i architektami. Organizuje szereg cyklicznych szkoleń dla brukarzy i z myślą o nich wprowadziła w ostatnim czasie bardzo atrakcyjny program premiowy. Działania te miały stymulujący wpływ na sprzedaż w pierwszym półroczu 2016 r. – podsumowano.

Żródło: http://budownictwo.wnp.pl/materialy_budowlane/libet-przez-zastoj-w-budownictwie-rosnie-presja-cenowa,280261_1_0_0.html

Koniunktura w branży budowlanej – spadków ciąg dalszy

GUS sygnalizuje wskaźniki koniunktury w budownictwie w listopadzie 2016 r. Trwa tendencja spadkowa. Produkcja sektora budowlano-montażowego, najlepszy miernik stanu inwestycji publicznych, wciąż się zmniejsza.

GUS zapowiedział, że w listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie plasuje się na poziomie minus 12,3. W październiku było to minus 9,1, zatem tendencja spadkowa utrzymuje się.

Podmioty prowadzące działalność w sektorze budowlanym oceniają koniunkturę bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Oceny te są jednak zbliżone do tych sygnalizowanych w listopadzie ubiegłego roku.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,5% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 21,7% (przed miesiącem odpowiednio 10,6% i 19,7%) – pesymistów zatem przybywa. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich pięciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od marca br.
Spośród badanych podmiotów 24,3% (przed rokiem 23,1%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Listopad jest czwartym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Żródło:

http://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/koniunktura-w-branzy-budowlanej-spadkow-ciag-dalszy_85511.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *