home_visual-2_solar_131015-2

Autoproducent – sposób na obniżenie wysokich rachunków za energię elektryczną

Posted on Posted in Bez kategorii

Przed najwyższymi cenami prądu w Polsce chronieni są:

1) odbiorcy wrażliwi korzystający z dodatków mieszkaniowych,
2) taryfowane gospodarstwa domowe oraz
3) największe firmy zwane odbiorcami przemysłowymi, zużywające powyżej 100 GWh energii.
Prawo i reguły rynku powoduje, że najmniej za energię płacą duże firmy. Kto zatem jest wyjęty spod ochrony prawnej i politycznej, i płaci najwięcej? – Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy przyłączeni do sieci niskiego napięcia i korzystające z taryf grupy „C” obecnie biorą na siebie ciężar dofinansowania całej energetyki.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, statystycznie największe koszty energii elektrycznej ponoszą małe i średnie przedsiębiorstwa – 585 zł/MWh, podczas gdy duże firmy płacą za energię blisko dwukrotnie mniej – 275 zł/MWh, ponadto prawie połowę wysokości tych opłat stanowią koszty dystrybucji.
Dane URE wskazują, na postępujący dynamiczny wzrost cen energii dla firm rzędu 3-5% w skali roku. Polityka energetycza i ostatnie zmiany w prawie pogłebią ten niepokojący trend dodatkowymi opłatami, w szczególności coraz wyższymi opłatami sieciowymi i drastyczną podwyżką opłaty przejściowej od stycznia 2017 roku. Na dalsze podwyżki wpłynie tzw. rynek mocy. W znacznej grupie małych firm już obecnie udział energii w kosztach działalności przekracza 7%, ale (w przeciwieństwie do dużych firm) nie kwalifikują się do pomocy jaką uzyskują odbiorcy przemysłowi.

Jak małe firmy mogą sobie same pomóc? Trudno jest w małej firmie czy gospodarstwie rolnym wprowadzić znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Można jednak wykorzystać odnawialne źródła energii (OZE) i dzięki temu nie tylko zmniejszyć rachunki, ale także generować dodatkowe przychody i z dyskryminowanego na rynku konsumenta stać się autoproducentem energii*. Dodatkową okazję dla mniejszych firm stwarza art. 41 ust. 8 ustawy o OZE, który wszedł w życie 1 lipca br., i który umożliwia sprzedaż ewentualnych nadwyżek energii z mikroinstalacji o mocy do 40 kW po cenie „urzędowej” (określanej przez Prezesa URE).

Każda firma produkcyjna lub usługowa (np. sklep) oraz rolnik może skorzystać na inwestycji w OZE. Przykład branż w jakich w szczególności z uwagi na wysoki koszt oraz energii w kosztach produkcji przedsiębiorstw warto instalować OZE:

 • branża mięsna
 • piekarnictwo
 • branża rybna
 • produkcja napojów
 • mleczarstw
 • chłodnictwo usługowe
 • sadownictwo i warzywnictwo
 • branża żywności mrożonej
 • drobiarstwo
 • markety spożywcze
 • hotelarstwo

Opłacalność mikroinstalacji OZE w przedsiębiorstwach trzeba określać indywidualnie, ale dziesiątki analiz wykonane przez IEO dla MŚP i rolników oraz ankiet z firm, które już zainwestowały w OZE pozwalają na podanie przykładu referencyjnego:

Finansowanie

ze środków własnych

z kredytu

Nadwyżka finansowa korzyści nad kosztami (NPV, 25 lat)

110 900

103 400

Stopa zwrotu (IRR, 25 lat)

8,2%

9,6%

Prosty okres zwrotu (lata)

10,4

11,6

Zdyskontowany okres zwrotu (lata)

12,5

13,1

Roczna produkcja energii (kWh/rok):

40 000

Współczynnik autokonsumpcji energii

80%

Roczna oszczędność kosztów energii (zł/rok)

20 000

Roczne ograniczenie emisji CO2 (t/rok):

33,28

Założenia (parametry średnie):

 • instalacja fotowoltaiczna 40 kW na dachu lub gruncie,
 • zużycie energii w przedsiębiorstwie: 300 MWh/rok,
 • koszt inwestycyjny instalacji PV: 4 700 zł/kW netto,
 • roczne koszty eksploatacyjne: 100 zł/kW

Rekomendacje:

Zastosowanie mikroinstalacji np. fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie wobec wysokich kosztów energii sieciowej i korzystnych zapisów ustawy OZE dotyczących rozliczania produkowanej energii w tych instalacjach jest opłacalne ekonomicznie – okres zwrotu wynosi ok. 13 lat. Na wzrost opłacalności inwestycji korzystnie wpływa większe bezpośrednie zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne (autokonsumpcja) lub nawet całkowite jej wykorzystanie. Ponadto skorzystanie z przepisów dotyczących mikroinstalacji znacznie upraszcza proces inwestycyjny (brak koncesji, opłat przyłączeniowych, pozwolenia na budowę). Poza korzyściami ekonomicznymi własna instalacja PV pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę ekologicznego i społecznego wizerunku firmy, co ma coraz bardziej istotne znaczenie w kontekście konkurencyjności i eksportu. Jednakże, należy dodać, że wyniki opłacalności zakupu instalacji OZE mogą się różnić w zależności od taryfy energetycznej z jakiej korzysta przedsiębiorca, mocy instalacji OZE oraz poziomu autokonsumpcji energii z OZE.

Słowniczek:

*Autoproducent (wg IEO) – przedsiębiorstwo – odbiorca końcowy, który znaczącą część zużywanej na własne potrzeby energii elektrycznej produkuje we własnych źródłach, najczęściej OZE i jako producent energii nie musi ponosić pełnych kosztów utrzymania systemu energetycznego1.

1W myśl powyższej definicji Autoproducent wykorzystujący wyłącznie energię z OZE jest w praktyce „prosumentem biznesowym”. W odróżnieniu jednak od prosumenta niebiznesowego (nieprowadzącego działalności gospodarczej) zdefiniowanego w ustawie o OZE, który nie tylko nie zarabia, ale – przy korzystaniu z przypisanych mu prawem „opustów” przy oddawaniu nadwyżek energii do sieci – zazwyczaj dopłaca do inwestycji.

Źródło: IEO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *