four-trends-propelling-the-dairy-market

Rynek mleka i produktów mlecznych w Polsce

Posted on Posted in Bizness

Wprowadzenie

 1. Zniesienie kwot mlecznych od 1 kwietnia 2015 r.
 2. Spadek opłacalności produkcji mleka i chowu bydła – niskie ceny mleka, wyższe ceny pasz spowodowane w 2015 r. suszą, kary za rekordowo przekroczone indywidualne kwoty mleczne przez najbardziej efektywnych producentów.

Struktura rynku

1) 2015 r.:

 • Spadek cen uzyskiwanych w eksporcie.
 • Kondycja mleczarni polepszyła się w porównaniu do roku 2014 r. – zmniejszenie kosztów materiałowych, głównie surowcowych.
 • Udział sprzedaży przemysłu mleczarskiego w wartości sprzedaży przemysłu spożywczego zmalał do 13,2%, wobec 15,1% w pierwszej połowie 2014r.

2) I – VI 2016 r.:

 • Skupiono 5,5 mld litrów mleka, o 5,6% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie.
 • W UE skup 66,6 mln ton, o 4,5% wyższy niż przed rokiem w tym samym okresie.
 • Produkcja masła według GUS osiągnęła poziom 107 tys. ton, o 14% wyższy niż przed rokiem w tym samym okresie.
 • Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowano 94,4 tys. ton, o 12% więcej niż przed rokiem w tym samym okresie.
 • Produkcja pełnego mleka w proszku wyprodukowano 20,6 tys. ton wzrosła o 8% w stosunku do poprzedniego roku w tym samym okresie.
 • Produkcja serów dojrzewających ukształtowała się na poziomie 154 tys. ton, o 7% wyższym niż przed rokiem w tym samym okresie.
 • Produkcję serów niedojrzewających i twarogów zwiększono do 219 tys. ton o 3% w stosunku do poprzedniego roku w tym samym okresie.
 • Mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) wyprodukowano 1,6 mln ton, o 7% więcej niż w pierwszym półroczu 2015 r.
 • Produkcję jogurtów ograniczono o 4,5%, do 208,4 tys. ton.
 • Produkcję śmietany niezagęszczonej – o 3%, do 174,7 tys. ton.
 • Ceny skupu mleka wykazywały tendencję spadkową. VI 2016 r. za surowiec uzyskiwano 99,97 zł/hl (według GUS – cena bez VAT) o 9% mniej niż przed rokiem.
 • I – VI 2016 r. pogorszyły się wyniki handlu zagranicznego produktami mleczarskimi.
 • Eksport artykułów mleczarskich wraz z kazeiną wyniósł 1,4 mld litrów w przeliczeniu na mleko surowe i był o 5% mniejszy niż w pierwszym półroczu 2015 r.
 • Wpływy uzyskane z eksportu ogółu produktów mleczarskich wyniosły 757 mln EUR i były o 12% mniejsze niż w tym samym okresie 2015 r.
 • Import wzrósł do 805 mln litrów mleka o 12%.
 • Wartość przywozu wzrosła o 6%, do 402 mln EUR.
 • Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi wyniosło 605 mln litrów mleka i było o 21% mniejsze niż w analogicznym okresie 2015 r.
 • Wyeksportowano 26,7 tys. ton masła, o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość eksportu masła wzrosła o 3,5%, do 69,5 mln EUR.
 • Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku serów niedojrzewających – o 7,6%, do 44 tys. ton oraz serów dojrzewających – o 4,5%, do 69 tys. ton.
 • Łączna wartość eksportu serów i twarogów była o 1% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 286 mln EUR.
 • Znacząco ograniczono natomiast wywóz mleka w proszku. W pierwszym półroczu br. eksport OMP wyniósł 43 tys. ton i był o 25% mniejszy niż w porównywalnym okresie ub.r.
 • Wywóz PMP ograniczono o 33%, do 8,8 tys. ton. Ogółem wpływy z wywozu mleka w proszku obniżyły się o 34%, do 100 mln EUR. W pierwszym półroczu 2016 r. znacząco zwiększono import OMP (o 27%, do 13,6 tys. ton) i PMP (o 9%, do 4,7 tys. ton).
 • Przywóz serów i twarogów do kraju wzrósł o 9,5%, do 38 tys. ton.
 • Import masła zmniejszył się o 6%, do 5,7 tys. ton.

3) 2015 eksport:

 • Główne rynki zbytu kraje UE (72%) – Niemcy, Czechy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, oraz państwa rozwijające się gospodarczo (22,3%) Algieria i Chiny.

4) 2015 r. import:

 • Z krajów UE (95,7%) – Niemcy, Irlandia, Holandia, Litwa, Czechy, Francja, Włochy.

Sposoby pozyskiwania

 • Rynek detaliczny i hurtowy.

Ryzyka i czynniki ograniczające

 • Rynek regulowany poprzez prawodawstwo UE.
 • Przedsiębiorcy mają możliwość sprzedaży OMP i masła na zapasy interwencyjne.
 • Mechanizm interwencyjnego zakupu OMP – 2016r. Polska zgłosiła na zapasy interwencyjne 35,3 tys. ton ok. 10% zapasów UE (łącznie w UE 332,4 tys. ton).
 • Cena OMP spadła poniżej ceny interwencyjnej – wtedy rozpoczyna się zakup interwencyjny.
 • Cena masła powyżej ceny interwencyjnej.
 • UE uruchomiła (2016r.) również dopłaty do produkcji dla przedsiębiorców na rynku mięsa mleka, które miały rekompensować straty spowodowane embargiem rosyjskim – połowa z budżetu unijnego połowa z krajowego.

Ciekawe obserwacje i potencjały

 • Po likwidacji kwot mlecznych spadek cen mleka i spadek opłacalności produkcji bydła mlecznego.
 • Embargo rosyjskie – konieczność znalezienia nowych rynków zbyt dla polskich przedsiębiorców.
 • Otwarcie rynku chińskiego na produkty mleczarskie z Polski – (Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji – CNCA zaktualizował listę polskich zakładów mleczarskich dopuszczonych do eksportu na rynek chiński. Na listę wpisane zostały 3 nowe zakłady. Obecnie Polska ma zatwierdzone do eksportu do Chin 74 zakłady mleczarskie oraz 1 zakład z mlekiem w proszku dla niemowląt. Łączenie 75 zakładów).
 • W 2015r. roku wartość eksportu produktów mleczarskich do Chin wyniosła 41,9 mln EUR wobec 46,4 mln EUR z 2014 r. Wywóz produktów mleczarskich do Chin stanowi nieco ponad 2% całego eksportu tych produktów. W 2015 r. najwięcej sprzedano serwatki (20% udział w strukturze eksportu mleczarskiego do Chin).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *