1280px-eye_fillet_grass-fed_beef

Rynek mięsa wołowego w Polsce

Posted on Posted in Bizness

Wprowadzenie

 • W ostatnich latach zmiana struktury pogłowia: spadek pogłowia krów i wyrównujący go wzrost pogłowia innego bydła.

Struktura rynku:

1) Grudzień 2015 r. – pogłowie bydła 5 762,4 tys. sztuk i było o 1,8% większe niż rok wcześniej, pogłowie krów było o 4,2% mniejsze niż rok wcześniej, a pozostałego o 6,5% większe.

2) Pogłowie bydła w wieku od 1 roku do 2 lat wzrosło o 6%, a cieląt o 11,5 % – w sytuacji wzmożonego uboju krów tak wysoki wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła pozwala przypuszczać, ze o wielkości ich pogłowia decydował import żywych zwierząt.

3) Stopa redukcji pogłowia krów była większa niż przed rokiem, co było reakcją na spadek cen mleka, a także mniejsze zasoby paszowe w niektórych rejonach.

4) W sektorze prywatnym przeciętny spadek pogłowia był taki sam jak pogłowia krajowego, a jednocześnie mocno zróżnicowany w sektorach składowych. W gospodarstwach indywidualnych spadek był większy od przeciętnego i wyniósł 9,2%.

5) Udział pogłowia bydła pozostałego wzrósł z 56% w 2014 r. do 60%w 2015 r. (grudzień), a krów zmalał z 44% do 40%

6) Pogłowie:

 • 4 291 tys. sztuk (II półrocze 2015 r.),
 • 4 145 tys. sztuk (I półrocze 2016 r.),
 • 4 380 tys. sztuk (II półrocze 2016 r.)
 • 4 160 tys. sztuk (I półrocze 2017 r.)

7) Produkcja żywca – produkcja krajowa = ubój przemysłowy + ubój w gospodarstwie + eksport żywych zwierząt – import żywych zwierząt:

 • 918 tys. ton (2015 r.) – wzrost o 14,0 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku,
 • 890 tys. ton (2016 r.) – spadek o 3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (szacunek na podstawie IERiGŻ),
 • 435 tys. ton ( I półrocze 2017 r.) – (szacunek na podstawie IERiGŻ).

8) Rozdysponowanie produkcji żywca 2015 r. – 918 tys. ton:

 • Skup 831 tys. ton – zwiększenie o 23%, a udział w produkcji wzrósł z 84% do 91% w porównaniu z rokiem poprzednim – związane ze zmniejszeniem handlu na targowiskach.
 • Inna sprzedaż 41 tys. ton.
 • Samozaopatrzenie 46 tys. ton – udział w produkcji zmniejszenie z 6% do 5%.

9) Spadek produkcji w 2016 r. może mieć charakter przejściowy. Jeżeli dekoniunktura na rynku mleka się utrzyma, a kolejny suchy rok ograniczy zasoby paszowe gospodarstw, możliwa jest głębsza redukcja pogłowia krów użytkowanych mlecznie, a co za tym idzie stagnacja ogólnego pogłowia bydła, bądź w skrajnym przypadku jego zmniejszenie.

10) Produkcja cielęciny 2015 r. wyniosła 14 tys. ton i była o 47% mniejsza niż rok wcześniej.

11) 2015 import produktów wołowych:

 • 62,5 tys. ton i był o 21% większy niż rok wcześniej.
 • Import cieląt wyniósł 40,9 tys. szt. i był o 28% większy niż w roku poprzednim – u podłoża leżała poprawa opłacalności chowu, wynikająca ze spadku cen pasz i wzrostu cen młodego bydła rzeźnego.
 • Wartościowo: 142,5 mln EUR.
 • Import głównie z: Włoch (3,7 tys. ton), Niemiec (3,1 tys. ton), Słowacji (3,0 tys. ton), Litwy (2,6 tys. ton), Irlandii (2,2 tys. ton).
 • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. do UE zaimportowano 169 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego (w ekwiwalencie tusz), o 3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Wołowina zaimportowana została głównie z:
  Brazylii (74 tys. ton, o 5% więcej niż przed rokiem),
  Urugwaju (25 tys. ton, o 2% więcej),
  Argentyny (23 tys. ton, o 4% więcej).
 • I – VI 2016 r. do Polski przywieziono (w ekwiwalencie tusz) 23 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, o 5% więcej niż rok wcześniej. Wartość importu osiągnęła poziom 67 mln EUR, o 1% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r.

12) 2015 eksport produktów wołowych:

 • 414,4 tys. ton i był o 16,0% wyższy niż w 2014 r. (w wadze poubojowej schłodzonej mięsa) w tym:
  bydło – 10,8 tys. ton,
  mięso i przetwory – 403,6 tys. ton,
 • Wartościowo: 1 359,6 mln EUR i był o 16,0% wyższy niż w 2014 r.
 • Rosja przedłużyła embargo na import niektórych produktów wołowych z UE, w tym z Polski – to ograniczenie w przypadku produktów wołowych nie wywarło znacznego wpływu na polski eksport, albowiem udział Rosji w polskim eksporcie to zaledwie 3,6%.
 • 2/3 wyeksportowanego mięsa wołowego wywieziono do: Włoch (80,3 tys. ton), Niemiec (60,8 tys. ton), Holandii (45,6 tys. ton), Hiszpanii (22,3 tys. ton), Francji (21,6 tys. ton) i Wielkiej Brytanii (14,8 tys. ton).
 • I – VI 2016 r. z UE wyeksportowano (w ekwiwalencie tusz) 330 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 19% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.
  4 Głównymi rynkami zbytu unijnej wołowiny były:
  Turcja (32 tys. ton, o 72% więcej niż przed rokiem),
  Hongkong (24 tys. ton, o 5% mniej),
  Liban (24 tys. ton, o 9% mniej),
  Izrael (19 tys. ton, około 4 razy więcej) oraz
  Wybrzeże Kości Słoniowej (18 tys. ton, o 13% więcej).
 • I – VI 2016 r. z polski eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz) wyniósł 214 tys. ton, zaś jego wartość – 645 mln EUR, w obu przypadkach o 3% więcej niż przed rokiem.

Sposoby pozyskiwania

 • Rynek hurtowy.

Ryzyka i czynniki ograniczające

 • Spadek pogłowia wynikający ze spadku opłacalności produkcji.
 • Wsparcie UE do produkcji wołowiny – w ramach PROW’u „Modernizacja gospodarstw rolnych” – „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego.
 • Płatność do bydła domowego.

Ciekawe obserwacje i potencjały

 • W Polsce nie ma tradycji konsumpcji wołowiny – nie znamy prawdziwego smaku dobrej wołowiny kulinarnej pochodzącej z ras mięsnych, a mięso z wybrakowanych sztuk ras mlecznych nie zachęca do spożycia.
 • Ostatnio zainteresowanie wołowiną znacznie wzrosło – doceniono jej wartość dietetyczną, niską zawartość tłuszczu oraz walory smakowe.
 • Część rolników przestawia swoje gospodarstwa na specjalistyczną produkcję bydła mięsnego.
 • Wysokie zainteresowanie za granicą polską wołowiną, niskie nakłady związane z utrzymaniem bydła mięsnego oraz efektywniejsze wykorzystanie trwałych użytków zielonych przez rasy mięsne – likwidacja krów mlecznych w drobnych gospodarstwach stwarza możliwość, a nawet konieczność zastąpienia ich bydłem mięsnym.
 • Przewidywania na rok 2016 – przewaga cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym, możliwe ożywienie popytu na wołowinę w krajach UE oraz wzrost popytu na wołowinę w krajach azjatyckich (Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Malezja i Chiny).
 • W sierpniu 2014 r. Japonia zniosła embargo wprowadzone w wyniku choroby szalonych krów – do Japonii w 2014 r. wyeksportowano prawie 24 tony produktów wołowych, a w 2016 r. 692 tony.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją zakazu uboju rytualnego – ważne rynki zbytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *