Rynek cukru w Polsce

Posted on Posted in Bizness

Wprowadzenie

1) Przychody netto w cenach bieżących (2015 r.): 4 371,4 mln zł – w porównaniu do 2014 r. o 16,8% niższe,

2) Zysk netto przemysłu cukrowniczego (2015 r.): 279,9 mln zł – w porównaniu do 2014 r. o 50,2% niższy,

3) Rentowność przemysłu (2015 r.): 6,4%,

4) Liczba podmiotów na rynku: 4 (18 zakładów produkcyjnych) – ok. 60% udziału w produkcji cukru w Polsce to firmy o kapitale niemieckim.

Struktura rynku

1) Kampania cukrownicza od około września/października, w zależności od warunków atmosferycznych i trwa ok. 5- 6 miesięcy,

2) W sezonie 2015/2016 produkcja cukru w Polsce (z uwzględnieniem cukru pozakwotowego, przeniesionego z poprzedniego sezonu): 1 744,6 tys. ton i była o 14,2% mniejsza niż w sezonie 2014/2015,

3) 2015 /2016 (dane wstępne):

a) Produkcja krajowa: 1 744 tys. ton

b) Udział Polski w produkcji cukru w Europie: 7,1%

c) Kwota produkcyjna dla Polski: 1 405,6 tys. ton

Cukier wyprodukowany ponad limit (musi być sprzedany poza Unię, lub też wykorzystany na cele niespożywcze).

d) Zużycie krajowe: 1 705 tys. ton

 • było o 5 tys. ton, tj. 0,3% większe niż 2014 r.,

e) Import: 122 tys. ton

 • był o 41,7% niższy niż w 2014 r.,
 • import do rafinacji: Mozambik, Zimbabwe
 • import z UE: Niemcy, Czechy, Dania, Francja, Szwecja.

f) Eksport: 435 tys. ton

 • był o 6,9% niższy niż w 2014 r.,
 • eksport głównie: Niemcy, Litwa, Grecja, Łotwa, Czechy, Węgry (duży eksport do UE jest wynikiem systemu regulacji rynku, który dopuszcza możliwość importu cukru pozakwotowego za pośrednictwem firm zarejestrowanych w innych krajach członkowskich UE), Bliski Wschód – głównie Izrael, Liban, Arabia Saudyjska, WNP (głównie Kazachstan, Rosja).

4) 2016 /2017 (prognoza IERiGŻ – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności):

 • produkcja krajowa: 1 900 tys. ton,
 • zużycie krajowe: 1 710 tys. ton,
 • import: 200 tys. ton,
 • eksport: 550 tys. ton,

5) Oligopol – podmioty na rynku: 4

a) Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 • udział w rynku – 39,1%,
 • powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce i 8, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie,
 • pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału Spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce,
 • od 30 września 2003 roku KSC S.A. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 oddziałów produkujących cukier (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice),
 • własność: 20,31% własność byłych i obecnych pracowników i plantatorów buraka cukrowego oraz ich spadkobierców, 79,69% Skarb Państwa

Spółki zależne:

 • Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
 • Polskie Przetwory Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.
 • KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.
 • Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. w Cupcini w Republice Mołdawii

b) Pfeifer & Langen Polska S.A.

Spółka macierzysta Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (Niemcy, Kolonia) spółka komandytowa zarządzana przez osobiście odpowiedzialnych wspólników.

 • udział w rynku: 26,4%
 • spółki w Polsce:

– Pfeifer & Langen Polska S.A. i Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. – to spółki produkcyjne. W ich skład wchodzą następujące 4 cukrownie: w Gostyniu, w Miejskiej Górce, w Środzie Wlkp. i w Glinojecku.

– Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. – zajmuje się koordynacją sprzedaży i dystrybucji klientom indywidualnym i przemysłowym cukru białego, cukru trzcinowego oraz bogatej gamy asortymentu cukrowego oznaczonego międzynarodową marką DIAMANT.

– Pfeifer & Langen Holding Sp. z o.o.

c) Suedzucker Polska S.A.

 • udział w rynku: 25,0%
 • Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Europie.
 • Südzucker Polska S.A. produkuje cukier w 5 cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów i Świdnica.

d) Nordzucker Polska S.A.

 • udział w rynku: 9,4%
 • Nordzucker prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z 2 zakładami produkcyjnymi w Opalenicy – siedziba firmy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Sposoby pozyskiwania

 • Rynek hurtowy i rynek detaliczny.

Ryzyka i czynniki ograniczające

1) Rynek regulowany poprzez prawodawstwo UE,

2) Planowane zniesienie kwot cukrowych 30 września 2017 r. (nie będzie systemu kwot mających zastosowanie do sektora cukru w roku gospodarczym 2017/2018):

 • Po zniesieniu kwot produkcyjnych może wzrosnąć nie tylko produkcja cukru, ale również izoglukozy.
 • Większa podaż będzie działać na ceny, powodując ich spadek.
 • Nadprodukcja cukru na świecie, która owocuje spadkiem cen na giełdach, będzie zaś sprawiać, że import będzie stosunkowo tani i łatwo dostępny.

Ciekawe obserwacje i potencjały

 • W związku z likwidacją kwot cukrowych zyski w branży cukrowniczej mogą być niższe, trudniej może też być o nabywców w UE i koncerny mogą szukać nowych rynków zbytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *